درباره ما

مجموعه IRAN PMS

سیاره اولین سرویس رزرواسیون در ایران است. توسط این سرویس هتل ها و مسافرین بدون دخالت اپراتور انسانی به یکدیگر متصل شده و عملیات رزرو به آسانی و بدون انتظار جهت تایید هتل یا شخص دیگری انجام می گیرد. در این سامانه هیچ واسطه ای بین هتل و مسافر وجود ندارد.

میلاد نطنزیموسس / توسعه گر

کارشناس ارشد فناوری اطلاعات - شبکه های کامپیوتری
تحلیلگر و توسعه دهنده بسترهای ابری

محمدحسین جبل عاملیمتخصص توسعه امور گردشگری

دکترای مدیریت و توسعه کسب و کار - استاد سازمان مدیریت صنعتی - عضو علمی کمیته انتخاب برندهای ایران (سازمان توسعه تجارت ایران TPO)

محمدرضا مجمعموسس / توسعه گر

دکترای معماری کامپیوتر و عضو هیات علمی دانشگاه - متخصص در سیستم های توزیعی و رایانش ابری

حمزه استادعلیمشاور

فعال هتل داری و صنعت توریسم

هانیه جعفریمشاور

کارشناس ارشد هتل داری و توریسم - ارزیاب استانداردسازی هتل و گردشگری