ماژول قیمت گذاری پویا

بعضی از مراکز اقامتی، گاهی اوقات مکانیزم تعیین قیمت اتاق های خود را بر اساس تعداد اتاق فروخته شده در آن زمان تعیین میکنند؛ یعنی با توجه به تعداد اتاق فروخته شده در یک تاریخ قیمت اتاق تغییر می کند. فعال کردن و پیکربندی این ماژول به شما اجازه ارائه قیمت های قابل تنظیم بر اساس تعداد اتاق فروش رفته در یک روز معین را می دهد. در این افزونه ابتدا بایستی آستانه روزهای مانده تا ورود تعیین شود تا سیستم بر اساس تعداد روزهای مانده تا ورود و ضریب اشغال اتاق نسبت به اعمال درصد تخفیف و نمایش آن به مشتری اقدام کند.
پس از فعال شدن و کانفیگ این ماژول بر اساس ضریب اشغال و آستانه روزهای باقی مانده تا تاریخ مورد نظر، موتور رزرواسیون تخفیف را اعمال کرده و به مشتریان اینترنتی ارائه می دهد.
توجه:
اگر مشتری چندین اتاق انتخاب کند تخفیف بیشتری به آن تعلق نمیگیرد و فقط همان تخفیف جاری اعمال می شود.