ارسال ایمیل واچر رزرو

سیستم ارسال ایمیل سروی سیاره امکانات زیر را در اختیارتان می گذارد: اگر دروازه پرداخت اینترنتی شما فعال باشد به رزروی که از درگاه پرداخت عبور کرده و به واریز وجه منجر شود رزرو موفق اطلاق می شود. پس از هر رزرو موفق: ارسال ایمیل…

read more