واریز لحظه ای وجه

واریز و تایید لحظه ای وجه رزرو به حساب هتل سرویس رزرواسیون سیاره برای برآوردن نیاز روزافزون هتل ها و کلیه مراکزی که از خدمات سرویس رزرواسیون سیاره استفاده می نمایند و همچنین حصول اطمینان از واریز شدن وجوه به حساب های آنها، خدمت ارزنده…

read more