ارسال ایمیل واچر رزرو

سیستم ارسال ایمیل سروی سیاره امکانات زیر را در اختیارتان می گذارد:

اگر دروازه پرداخت اینترنتی شما فعال باشد به رزروی که از درگاه پرداخت عبور کرده و به واریز وجه منجر شود رزرو موفق اطلاق می شود.

پس از هر رزرو موفق:

ارسال ایمیل حاوی واچر رزرو مسافر به ایمیل ثبت شده توسط مسافر در فرم رزرو

ارسال تایید رزرو مسافر به ایمیل مدیر سیستم

پس از هر کنسل موفق:

ارسال ایمیل تایید کنسل رزرو به مسافر

ارسال ایمیل تایید کنسل رزرو به مدیر سیستم

همچنین اگر سیستم را طوری برنامه ریزی نمایید که انجام هر رزرو به تایید مدیر سیستم وابسته باشد:

پس از هر رزرو ایمیلی حاوی استعلام رزرو به مدیر سیستم ارسال می شود حال اگر مدیر آن رزرو را تایید کند ایمیل حاوی واچر رزرو به مسافر ارسال می گردد و اگر مدیر سیستم رزرو را لغو نماید ایمیلی حاوی لغو رزرو مربوطه به مسافر ارسال می گردد.

توجه : پس از پیکربندی سیستم امکان لغو ایمیل های درحال ارسال یا ارسال شده وجود ندارد، پس در تغییرات سیستم بسیار دقت نمایید.

برچسب‌ها, , , , ,